Industrieel spuitwerk

Diensten

Industrieel spuitwerk

Onder industrieel spuitwerk wordt het spuiten van allerhande industriële objecten verstaan. Naast een hijskraan kunt u hier bijvoorbeeld ook denken aan stroomgeneratoren, heftrucks enz. Maar zeker ook allerhande stellages en rekken die in de industrie gebruikt worden. Doordat wij midden in een groot industriegebied gevestigd zijn, behoren vele industriële bedrijven tot onze klantenkring.

In de offshore is goed spuitwerk essentieel: het wordt immers vaak gebruikt op zee en kan dus snel roesten. Voor verschillende bedrijven spuiten wij uiteenlopende onderdelen.

Voor diverse fabrieken spuiten we stellages, constructies. Beschikt u over constructie werk dat gespoten moet worden? Informeer naar de mogelijkheden!

ISO 12944: conservering (behandelen van) staal door middel van coating.

Voor het spuiten van uw industriële objecten maakt spuitercorossieklassenij de Muynck gebruik van de ISO 12944 normering . In dit artikel wordt toegelicht wat de ISO normering inhoud en de verschillende toepassingen van deze normering uitgelegd. 

ISO 12944 is een industriële standaard voor corrosiebescherming van staalconstructies met behulp van protective coatings. Staalconstructies hebben altijd met corrosie te maken. Deze worden vaak blootgesteld aan een vochtig klimaat of worden toegepast onder water, of onder de grond. De norm ISO 12944 geeft informatie over diverse verf technologieën, criteria voor de selectie van de verf en voorbereiding van de oppervlaktes. De ISO 12944 certificering zorgt voor een maximale corrosiebescherming van uw industriële objecten/ producten.

  

Rangschikking van de corrosieklassen, omgeving en levensduurverwachting:

De omgeving waarin uw product wordt toegepast heeft een grote invloed op de levensduur van het product. De omgeving bepaalt in combinatie levensduurverwachting de eisen aan het verfsysteem die Spuiterij de Muynck voor uw toepast:

 Categorie:Corrosiviteit:  Omgeving: Toepassing:
C1Zeer lage corrosiviteit Verwarmde gebouwen met schone omgeving, zoals kantoren, winkels, scholen en hotels.
C2Lage corrosiviteitAtmosferen met weinig vervuiling: landelijke omgevingen.Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden, zoals magazijnen en sportzalen.
C3Gemiddelde corrosiviteitStedelijke en industriële omgevingen met gemiddelde zwaveldioxide vervuiling: kustgebieden met laag zoutgehalte.Productieruimten met hoge vochtigheid en luchtvervuiling, zoals bij voedselmiddel productie in wasserettes en brouwerijen.
C4Hoge corrosiviteitIndustriële gebieden met gemiddelde zoutgehaltes.Chemische industrie, zwembaden en scheepswerven.
C5Zeer hoge corrosiviteitIndustriële met hoge concentratie zoutgehaltes.Gebouwen net constante condensatie en veel vervuiling.
CXExtreme corrosiviteitHoge zoutconcentratie

Industriële omgeving met industriële omgeving met luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer.

Wij kunnen afhankelijk van uw behoefte van de juiste verfsystemen gebruiken voor de voorbewerking van uw object/ product. Heeft u vragen stuur dan een Whatsapp naar 0113-350282 of bel. 

 

Wij zijn op zoek naar jou!

Wil jij werkzaam zijn binnen ons mooie bedrijf? Ben jij een enthousiaste persoonlijkheid en opzoek naar een nieuwe job?